Werken in 2 groepen

Peuteropvang de Windmolen vangt 5 ochtenden in de week peuters van 2 tot 4 jaar op. Omdat een peuter van net 2 jaar en een peuter van bijna 4 jaar op een andere plek in hun ontwikkeling staan hebben wij de groep in 2 groepen gesplitst. De 2-jarigen spelen aan de ene helft van de ruimte en de 3-jarigen aan de andere kant. De ruimte is gescheiden met een kasten wand maar de kinderen kunnen makkelijk overlopen naar de andere kant. Elke groep heeft zijn eigen pedagogisch medewerker en er is elke dag een derde persoon aanwezig die hulp biedt waar dat nodig is. Elke leeftijdsgroep doet een andere activiteit die is afgestemd op de ontwikkeling van de groep. De jongsten zijn materialen aan het ontdekken en de oudsten meer bezig zijn met knippen of gaan aan de slag gaat met cijfers en tellen.

Met deze werkwijze krijgt elk kind de aandacht die hij/zij nodig heeft en wordt een stukje verder meegenomen in zijn/haar ontwikkeling.

Het is ook mogelijk dat een kind moeite heeft met spraak of kennis van kleuren bijvoorbeeld, ook deze kinderen kunnen apart of in kleine groepjes worden ingedeeld zodat zij meer aandacht krijgen op dit gebied.

vies worden mag

water en zand

kunstwerken

Deel deze pagina