Werken in sub-groepen

Peuteropvang de Windmolen vangt 5 ochtenden in de week peuters van 2 tot 4 jaar op. Omdat een peuter van net 2 jaar en een peuter van bijna 4 jaar op een andere plek in hun ontwikkeling staan zullen wij de groep regelmatig splitsen op een bepaald moment op de ochtend. De ene groep zal samen met een juf bijvoorbeeld een boek lezen of een bewegingsactiviteit doen terwijl de andere juf met oudste peuters gaat knippen of aan de slag gaat met cijfers en tellen.

Met deze werkwijze krijgt elk kind de aandacht die hij/zij nodig heeft en wordt een stukje verder meegenomen in zijn/haar ontwikkeling.

Het is ook mogelijk dat kinderen moeite heeft met spraak of kennis van kleuren bijvoorbeeld, ook deze kinderen kunnen apart of in kleine groepjes worden ingedeeld zodat zij meer aandacht krijgen op dit gebied.

 

 

 

 

 

 

  • vies worden mag

  • water en zand

  • kunstwerken